Nhằm tạo môi trường cảnh quan sạch, đẹp để chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02//1930-03/02/2018) và phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018,

UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, vận động nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh nơi cư trú, khu dân cư, khai thông kênh mương và giải phóng các tụ điểm rác thải công cộng từ ngày 03/02-11/02/2018 (tức từ ngày 18 -26 tháng Chạp năm Đinh Dậu); đặc biệt là các khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường, như: sân bay Quảng Phú, Kênh N6-Nghĩa Chánh, đập tràn Quỳnh Lưu-Tịnh Hòa, các khu đất trống, khu vực chợ.... Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổng vệ sinh cơ quan, công sở, nơi sản xuất theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 03-04/02/2018, đợt 2 từ ngày 10-11/02/2018. Đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tập trung nguồn lực cho công tác thu gom rác thải, tổ chức thực hiện phụ vụ vệ sinh, vận chuyển rác thải kịp thời không để tồn đọng qua đêm trước, trong và sau tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, UBND thành phố Quảng Ngãi còn chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.                                                                                                

Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa