​     UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Mục đích của kế hoạch là tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động “Tín dụng đen” và kinh doanh dịch vụ cầm đồ lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật; kiềm chế sự phát sinh và hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất côn đồ, bạo lực gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

​     Theo đó, UBND thành phố đã phân công trách nhiệm cho Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và đấu tranh triệt phá các băng, nhóm, đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, lợi dung kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật, nhất là các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, chém mướn. Không để đối tượng cấu kết, móc nối, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty, doanh nghiệp, cơ sở để thâu tóm địa bàn, phân chia lợi nhuận hoặc có hoạt động “Tín dụng đen” cho vay nặng lãi. Đồng thời, thương xuyên mở đợt cao đểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn thành phố. UBND thành phố cũng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động nắm vững các chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay, gắn liền với công tác tuyên truyền, phòng chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. tăng cường quản lý và đảm bảo quyền lợi, giúp người lao động có việc làm ổn định, hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng./.

Mỹ Diễm

Tin đã đưa