Vừa qua, UBND tỉnh đã có các văn bản  chỉ đạo UBND thành phố thống nhất việc áp dụng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thành phố. ​

Cụ thể, tại các Công văn số 6295, 6296 và 6298 ngày 15/11/2019,  UBND tỉnh đã thống nhất việc áp dụng giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng khi Nhà nước giao đất tái định cư tại Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Bắc Hồ điều hòa thành phố Quảng Ngãi và Dự án khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ để bố trí tái định cư cho các dự án do UBND xã Tịnh Kỳ làm chủ đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã thống nhất việc áp dụng giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí đất tái định cư  tại  Dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới.

                                                                              Tấn Quang​

Tin đã đưa