Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3187921
Đang online: 8

Thực hiện chương trình hành động số 38 ngày 13/01/2017 của Thành ủy Quảng Ngãi khóa XV về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặc, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ​

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND 23 xã phường tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành ủy để tham mưu, đề xuất UBND thành phố hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước, kiểm soát thực thi quyền lực nhà nước, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế xin cho, duyệt cấp, xóa bỏ lợi ích nhóm…trục lợi trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư, trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, thuế, sử dụng biên chế… Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử ký cán bộ dười quyền; thực hiện quy định khung của trung ương về lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, càn bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp.

 

                                                                                                Văn Đạo

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND thành phố vừa có quyết định phân bổ trên 2,1 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương) đợt 2. Trong đó, có 72 triệu đồng cho công tác tuyên truyền, tập huấn nông thôn mới, 24 triệu đồng cho công tác quản lý điều hành, kiểm tra và giám sát; Còn lại hơn 2 tỷ hỗ trợ nông dân ở 10 xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phát triển sản xuất, dịch vụ​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi