Trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công chủ yếu thuộc địa bàn các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Khê và vùng ven các phường Quảng Phú, Nghĩa Lộ.​

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, trong thời gian quan UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương của Tỉnh đến từng cơ sở sản xuất, giải thích rõ về những tác hại đến môi trường sống do hoạt động sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ra. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất phải dừng hoạt động và khẩn trương tháo dỡ các lò gạch thủ công. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét trên địa bàn để yêu cầu các đơn vị được giao cải tạo đồng ruộng cam kết không cung cấp nguồn đất sét cho các lò gạch thủ công; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát các sở sản xuất gạch bằng lò thủ công nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn việc tập kết thêm nguyên liệu đất sét để sản xuất và nung đốt lò.

Qua rà soát, theo dõi thì tính đến nay trên địa bàn thành phố đã có 07 lò gạch thủ công chấp hành việc tháo dỡ theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất chưa nghiêm túc chấp hành việc xóa bỏ lò gạch thủ công. Nguyên nhân chính được xác định là do là các cơ sở sản xuất gạch có số lượng người lao động nhiều, chủ yếu là lao động nữ có độ tuổi trên 45 tuổi tham gia trực tiếp sản xuất nên gây khó khăn trong công tác chuyển đổi ngành nghề, trong khi đó nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ xóa bỏ, tháo dỡ các lò gạch thủ công không có. Mặt khác đây là ngành nghề lâu đời tại các địa phương, giải quyết được một số lượng lớn lao động, là nguồn thu nhập chính của các hộ dân.

Nhằm sớm đẩy nhanh việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố theo chủ trương của UBND tỉnh, trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, kế hoạch sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất gạch nhằm kịp thời chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với các cơ sở sản xuất sử dụng đất không đúng mục đích, thu hồi diện tích đất đã cho thuê để sản xuất gạch; đồng thời sẽ kiểm tra thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ chủ động thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tháo dỡ cho các lò gạch thủ công trên địa bàn cho các cơ sở sản xuất gạch chấp hành tháo dỡ theo quy định.

Cùng với sự cố gắng, nỗ lực triển khai các biện pháp của các cấp chính quyền thì ý thức chấp hành và sự đồng thuận của các chủ cơ sở sản xuất là rất quan trọng, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh trong việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố./.

                                                                                     Tấn Quang​

 

Tin đã đưa