Ảnh minh họa

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017. Tham dự hội nghị lãnh đạo UBND 23 xã phường, lãnh đạo ​các phòng, ban chuyên môn thành phố. Các phó chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trần Phước Hải, Võ Quang đồng chủ trì hội nghị. ​

Trong 9 tháng, tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) trên địa bàn ước thực hiện 21.594 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2016. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, kết quả số tiêu chí nông thôn mới bình quân của thành phố ước đến 30/9/2017 đạt được bình quân 14,92 tiêu chí/xã, tăng 1,34 tiêu chí so với cuối năm 2016 (riêng 4 xã: Tịnh An, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Long, Nghĩa Phú cơ bản đạt 19/19 tiêu chí). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 979 tỷ đồng, bằng 60% dự toán tỉnh giao, bằng 52% dự toán thành phố giao. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 762 tỷ 846 triệu đồng, bằng 80% dự toán tỉnh giao, bằng 63% dự toán HĐND TP giao. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành thủ tục, tiến hành khởi công xây dựng các công trình ghi trong kế hoạch đầu tư năm 2017, đặc biệt là các công trình trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp. Kết quả đến nay thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 244/485 dự án, đang thi công 218 dự án, chưa thi công 23 dự án. Trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Để hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, ngoài những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và tiếp tục thực hiện các nội dung công việc chưa hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2017; vì vậy, tại hội nghị sơ kết các đại biểu cùng nhau thảo luận những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND thành phố đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 3 tháng còn lại cũa năm 2017.

 

                                                                                                                        Văn Đạo

Tin đã đưa