Nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.​

Theo đó, tháng hành động được diễn ra trong thời gian từ ngày 15/11 đến 15/12 với chủ đề ‘Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Về nội dung hoạt động, Thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội cùng góp sức thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và xã, phường về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng hành động vì Bình Đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 và tổ chức tuyên truyền trực quan tại các trục đường chính, nơi đông dân cư qua lại trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại, bạo lực cho học sinh trong các trường học trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật bình đẳng giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số cơ quan, đơn vị xã phường và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới thành phố và xã, phường, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 68 ngày 11/5/2017của UBND thành phố về thực hiện “Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030./.

 

Mỹ Diễm - Đài TTTP

Tin đã đưa