Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3218236
Đang online: 5

Nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trên địa bàn thành phố theo Quyết định 1672 ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố. ​

Mục đích tổng điều tra là đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo từng địa phương, ngành kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của Ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. Theo đó, đối tượng là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố; các đơn vị này được chia theo 4 khối điều tra, gồm khối Doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo.  Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 30/5/2017 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Giai đoạn 2 từ ngày 1-30/7/2017 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2017./.

 

Mỹ Diễm

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND phường Chánh Lộ đã chỉ đạo 20 tổ dân phố tiến hành bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhờ thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên ngày bầu cử tại các tổ dân phố trên địa bàn phường đã diễn ra một cách nghiêm túc. Với tinh thần tập trung dân chủ đã, cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường hăng hái tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ hộ gia đình đi bầu đạt trên 95%. Việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền ở cơ sở, giúp UBND phường Chánh Lộ làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi