Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3134550
Đang online: 9

Nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trên địa bàn thành phố theo Quyết định 1672 ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố. ​

Mục đích tổng điều tra là đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo từng địa phương, ngành kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của Ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. Theo đó, đối tượng là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố; các đơn vị này được chia theo 4 khối điều tra, gồm khối Doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo.  Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 30/5/2017 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Giai đoạn 2 từ ngày 1-30/7/2017 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2017./.

 

Mỹ Diễm

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hoặc tham mưu tăng cường phối hợp với UBMT và các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức công tác phản biện xã hội, tọa đàm, đối thoại, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương đạt hiệu quả.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi