UBND thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt-bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi-Thú y; Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân, lãnh đạo các phòng, ban của thành phố và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, phường, cùng đại diện lãnh đạo HTX nông nghiệp, Thủy sản xã phường trên địa bàn thành phố. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh về nội dung và kết quả của Hội nghị này:

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Võ Quang, Phó chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã phát biểu khai mạc Hội nghị, tiếp đó đồng chí Trần Dương, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố đã trình bày dự thảo báo cáo về tình hình sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các ngành chuyên môn và bà con nhân dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của thành phố Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2017, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.481 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng gần 1,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, về trồng trọt, giá trị sản xuất đạt 490 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 39.377 tấn, đạt 96,79% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ 1,03%. Về chăn nuôi, ước thực hiện 213 tỷ đồng, hiện nay tổng đàn gia súc toàn thành phố hiện có là trên 47.636 con; gia cầm là trên 675 nghìn con. Về lâm nghiệp, ước thực hiện 2,3 tỷ đồng, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được duy trì thường xuyên, tổng diện tích rừng hiện nay của thành phố là 1.483 ha, trong đó diện tích quy hoạch 3 loại rừng là 1.109 ha, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 2.024 m3/ năm. Về Nuôi trồng thủy sản, ước thực hiện 1.744 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tổng diện tích nuôi trồng là 218 ha, với sản lượng thu hoạch cả năm 754 tấn, đạt 121% kế hoạch năm.

Nhìn chung, trong năm 2017, nhiều chỉ tiêu chính của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất được đảm bảo, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được khống chế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả ở các địa phương chưa được triển khai, chưa có kế hoạch chuyển đổi cụ thể ngay từ đầu vụ. Thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định, giá cả một số mặt hàng nông sản thấp ảnh hưởng đến hiệu quả và giảm thu nhập của bà con nông dân.
Trên cơ sở rà soát từng kết quả thực hịên nhiệm vụ trong năm 2017, Hội nghị đã thảo luận tìm ra nguyên nhân của những mặt còn hạn chế, tồn tại và bàn giải pháp, triển khai kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản vụ đông xuân 2017-2018, trong đó hầu hết các ý kiến của đại biểu đều tập trung chủ yếu vào việc kiến nghị thành phố có biện pháp hỗ trợ nạo vét, duy tu, sữa chữa các tuyến kênh mương nội đồng để tiêu nước đối với các ruộng đang bị ngập úng và đủ tưới cho các ruộng bị thiếu nước nhất là trong vụ sản xuất Đông Xuân sắp tới; đồng thời tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch, cấp phát thuốc, hóa chất để xử lý chuồng trại chăn nuôi và ao hồ nuôi trồng thủy sản, ngoài ra UBND thành phố có biện pháp hỗ trợ cho người nông dân trong trường hợp nông sản bị rớt giá và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố xin ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và để thực hiện thắng lợi mục tiêu vụ Đông Xuân năm 2017-2018, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường tùy vào điều kiện cụ thể của từng vùng, từng chân ruộng, các địa phương thực hiện gieo sạ đại trà từ ngày 25/12/2017 đến ngày 10/01/2018, đối với chân ruộng trũng chưa rút nước kịp thì gieo mạ để cấy, nhưng phải hoàn thành trước ngày 15/01/2018. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn nước tưới, các địa phương chủ động phối hợp với phòng, ban chức năng khẩn trương huy động nhân dân, tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy và tu sửa các tuyến kênh bị hư hỏng xuống cấp, để tưới, tiêu nước cho các cánh đồng.
Ngoài ra, đồng chí Võ Quang cũng đề nghị các phòng, ban chức năng của thành phố và địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cũng như các biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh hại, chuột cắn phá, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra để xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018, nhằm đạt kết quả cao nhất./.
                                                           

                                                                                                            Mỹ Diễm – Đài Truyền thanh TP

Tin đã đưa