Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Anh đã ký, ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025.​

Phong trào thi đua được thực hiện từ tháng 10/2019 đến ngày 30/6/2021, được chia làm 02 đợt, cụ thể: đợt 1 từ tháng 10/2019 đến ngày 30/6/2020 và đợt 2 từ ngày 01/7/2020 đến này 30/6/2021.

Theo đó, với mục đích thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục mọi khó khăn, cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thành toàn diện mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV đã đề ra.

Đợt thi đua sẽ được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành với các nội dung cụ thể phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối tượng thi đua là các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, phường, thôn, tổ dân phố, các trường học, doanh nghiệp, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ gia đình người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

                                                                             Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa