Nhằm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhận dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường kiểm tra, nắm chắc số người có công với cách mạng có khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là người neo đơn, có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng, bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt báo cáo UBND thành phố để xem xét, có phương án huy động nguồn lực kịp thời hỗ trợ.

Đồng thời, chủ động rà soát, lập danh sách người có công và thân nhân thuộc diện nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố nhân dịp tết Nguyên đán để khi có văn bản hướng dẫn về quà tặng là cấp phát ngay cho người được hưởng theo quy định. Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, người tham gia kháng chiến còn ở địa phương; Kiểm tra, rà soát báo cáo ngay danh sách hồ sơ đã gửi về Phòng LĐTB-XH thành phố trước ngày 18/12/2017 nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết, nhất là hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp tiền thờ cúng liệt sĩ, tiền mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi từ trần … Ngoài ra, UBND các xã, phường thực hiện tu sửa, quét vôi, chỉnh trang tất cả các công trình ghi công, sơn kẻ lại nội dung trên bia mộ liệt sĩ đảm bảo rõ ràng, sạch đẹp; tổ chức lễ đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức tốt việc tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn, thu liên quan đến lĩnh vực công tác người có công, không để công dân có đơn, thư gửi vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng./.
 
Mỹ Diễm-Đài Truyền thanh TPQN
 

 

Tin đã đưa