Để nạo vét, sửa chữa kênh mương và khắc phục hậu quả lũ lụt phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo về việc huy động ngày công lao động XHCN nạo vét kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. ​

Theo đó, trong vụ sản xuất Đông Xuân năm nay, thành phố giao chỉ tiêu cho 11 xã, phường Tịnh Ấn Tây, Trương Quang Trọng, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu, Tịnh Long, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa Chánh, Nghĩa Dũng và Nghĩa Hà huy động ngày công lao động xã hội chủ nghĩa nạo vét kênh mương với tổng khối lượng 2.562 m3 đất đào; 61.688 m2 rong cỏ và ngày công định mức là 2.770 công. Trên cơ sở chỉ tiêu đã giao, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trạm Quản lý thủy nông số 08 và UBND các xã, phường tiến hành bàn giao cụ thể từng tuyến kênh tại hiện trường cho các địa phương nhằm chuẩn bị nhân lực và tổ chức thi công nạo vét kênh mương để mở nước tưới theo đúng thời gian quy định và đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/12/2017./.

 

Mỹ Diễm

Đài Truyền Thanh TPQN

Tin đã đưa