Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3280532
Đang online: 9

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; nhân “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” - 04/10, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hoạt động PCCC và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 20 ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

​​Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 chủ trì, phối hợp phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC; tăng cường hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” - 04/10 với phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có cháy, nổ ngay từ ban đầu; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn với sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn thành phố; kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC tại Khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ; phát hiện và khắc phục kip thời những sơ hở, thiếu sót; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn PCCC; tập trung tăng cường, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC bằng nhiều hình thức, nhất là biện pháp, kinh nghiệm PCCC có hiệu quả; tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ mất an toàn PCCCC và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người; tuyên truyền số điện thoại khẩn cấp thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “114”.

     Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện những nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCCC và cứu nạn cứu hộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tại đơn vị, địa phương, cơ sở trong phạm vi quản lý; Kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC các cấp, các ngành, các đơn vị; tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC tại đơn vị, địa phương, cơ sở trong phạm vi quản lý và đề ra các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót còn tồn taị trong công tác PCCC tại cơ sở, đơn vị; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, công nhân viên và lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng; chủ động đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ đủ số lượng, đúng chủng loại theo quy định.

Tuyên truyền rộng rãi về công tác PCCC nhân “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” - 04/10 và treo băng rôn trước trụ sở làm việc và những nơi tập trung đông người vào ngày 01/10 đến ngày 08/10/2017 với khẩu hiệu: Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy; Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống giặc lửa; Người người, nhà nhà, ngành ngành tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC’’ - 04/10; Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy’’ - 04/10; Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân; Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình; Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi; Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.


TVân - PKtế TP

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1832, 1833, 1834 ngày 05/10/2017 công nhận xã Tịnh Long, xã Tịnh Ấn Tây, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế tại thời điểm tháng 10 năm 2017. Trên cơ sở đó, Sở Y tế, UBND thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện việc tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đạt được sau khi công nhận xã duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi