Hiện nay, công ác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 thuộc dự án đường ven biển Sa Huỳnh – Dung Quất vẫn chưa hoàn thành đúng mốc thời gian quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh là trước ngày 20/11/2017.

Nguyên nhân là, đối với 2 tuyến nhánh bổ sung của dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 98%, còn vướng 4 trường hợp ở phường Trương Quang Trọng đối với các hộ: Tân Ngọc Trang, Ngô Cúc, Ngô Thị Mỹ Dung và Bùi Hữu Thanh.  Đoạn Dung Quất - Trà Khúc, từ Km 18 - Km47 còn vướng mặc bằng 4 hộ tại xã Tịnh Khê, gồm: Lương Phương, Lương Thị Bích Liên, Trần Thị Thi, Nguyễn Chí Hòa. Để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị hti công, UBND thành phố Quảng Ngãi cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng hai tuyến nhánh bổ sung chậm nhất vào ngày 12/12/2017 và bàn giao mặt bằng đoạn Dung Quất - Trà Khúc chậm nhất trước ngày 15/122017 đó là chỉ đạo của phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng Dự án đường ven biển Sa Huỳnh - Dung Quất, giai đoạn 1.

 

                                                                                                       Văn Đạo - Đài truyền thanh thành phố

 

 

Tin đã đưa