Thời gian qua,  tại Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi và trụ sở UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn thành phố, UBND xã phường, cổng thông tin điện tử thành phố đều thực hiện nghiêm túc việc đăng tải, niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định pháp luật sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.​ 

Theo đó, UBND thành phố đã niêm yết công khai, tiếp nhận và giải quyết đối với 32 lĩnh vực với 285 TTHC. Trong đó, Trung tâm hành chính công thành phố đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 28 lĩnh vực với tồng số 217 TTHC; UBND cấp xã phường đã niêm yết công khai, tiếp nhận và giải quyết đối với 24 lĩnh vực với 170 TTHC, trong đó bộ phận một cửa cấp xã đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 18 lĩnh vực với 145 TTHC. Bên cạnh đó, tại các bảng niêm yết công khai TTHC từ thành phố đến xã phường đều niêm yết bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính để đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện TTHC.

                                                                                            Văn Đạo​

 

Tin đã đưa