UBND thành phố họp thông qua dự thảo quy định sử dụng vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên mạng lưới giao thông đô thị thuộc thành phố Quảng Ngãi. Dự họp có lãnh thành viên Ban an toàn giao thông thành phố, lãnh đạo UBND 9 phường, Phó chủ tịch thường trực Trần Phước Hải chủ trì hội nghị. ​

Theo dự thảo quy định sử dụng vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên mạng lưới giao thông đô thị thuộc thành phố Quảng Ngãi có 5 chương với 23 Điều quy định rõ rang, cụ thể về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Trong đó, các thành viên dự họp tập trung thảo luận, làm rõ các quy định tại Điều 4 quy định cụ thể các hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông gồm: Sử dụng tạm thời hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa; Sử dụng một phần hè phố làm nơi để xe, trông giữ xe, sử dụng một phần lòng đường làm nơi đậu đỗ xe ô tô, điểm đỗ xe taxi; Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường cho đám cưới; Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường cho đám tang; Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để tập kết máy móc, vật liệu phục vụ thi công xây dựng; Đào, lấp hè phố, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị; Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường cho hoạt động văn hóa. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến thông qua dự thảo này, UBND thành phố sẽ trình UBND tỉnh ký ban hành cho thành phố triển khai thực hiện.

 

                                                                                        Văn Đạo

Đài truyền thanh thành phố

Tin đã đưa