Vừa qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018-2019 và triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2019 – 2020.​

     Bà Vũ Thị Thanh Trà, Phó Giám đốc quản lý điều hành Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi đã trình bày báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên  năm học 2018-2019. Báo cáo nêu rõ, năm học 2018-2019, thành phố Quảng Ngãi có hơn 98,5% trường học tham gia BHYT học sinh (69/70 trường) với số học sinh tham gia BHYT là 50.683/54.586 học sinh, đạt tỷ lệ 92,85%. Cụ thể bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có 62 trường với 47.664 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 99,32% và tăng 1,06% so với năm học 2017-2018, trong đó 45/62 trường đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia và trường có tỷ lệ thấp nhất cũng đạt hơn 92%.  Bậc Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học có 07 trường tham gia với tổng số học sinh, sinh viên mua BHYT chỉ có 3.020/ 6.599 em, đạt tỷ lệ 45,76%. Đây cũng là nguyên nhân khiến kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2028-2019 của thành phố không đạt 100% chỉ tiêu và giảm 5,4% so với năm học trước. Riêng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp và dạy nghề không đăng ký tham gia BHYT cho học sinh.

    Trong năm học 2018-2019, BHXH thành phố đã trích chuyển nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học cho các trường theo Thông tư liên tịch số 41/2014 của Bộ y tế và Bộ tài chính và Nghị định số 146/2018 của Chính phủ với số tiền hơn 147,2 triệu đồng. Đối với việc chi trả khám chữa bệnh:  năm học 2018-2019 thành phố có 6.090 lượt học sinh, sinh viên tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổng số tiền chi trả hơn 785.199.000  đồng, cụ thể là Bệnh viện đa khoa thành phố và các trạm y tế xã, phường đã tiếp nhận (bao gồm ngoại trú và nội trú) 5.072 lượt, với kinh phí điều trị trên 570.752.000 đồng, trong đó, khám và điều trị ngoại trú hơn 520,2 triệu đồng; điều trị nội trú trên 50,5 triệu đồng; Số học sinh, sinh viên khám chữa bệnh tại các bệnh viện huyện và bệnh viện tuyến tỉnh có 1.018 lượt với số tiền chi trả hơn 214.446.000 đồng, trong đó nhiều trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với chi phí cao.

     Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 ở thành phố Quảng Ngãi vẫn còn một số khó khăn như: công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật BHYT chưa thật sự tích cực, sự phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; Một số trường học còn chậm trễ trong việc lập danh sách số học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác, như: hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân công an, quân đội…để được trích kinh phí CSSKBĐ và là cơ sở để xác định tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cũng như xét thi đua hàng năm. Việc lập danh sách và nhập dữ liệu đề nghị in thẻ của một số trường còn nhiều sai sót; nhà trường và phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến các thông tin in trên thẻ BHYT dẫn đến  một số trường hợp điều chỉnh thông tin không kịp thời do lúc đau ốm mới phát hiện ra sai sót.

hội nghị BHYT.jpg


     Hội nghị cũng đã triển khai Hướng dẫn liên tịch số 730 ngày 16/8/2019 của  Sở giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố, trong đó trọng tâm là công tác phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT.  Đồng thời hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh đã phát biểu chỉ đạo và giải thích làm rõ một số ý kiến của đại biểu liên quan đến việc thực  hiện BHYT học sinh, sinh viên ở các trường học. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị BHXH thành phố, Phòng GD&ĐT thành phố, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2019-2020; Các trường học trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền chính sách BHYT để cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, HSSV nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT, phấn đấu năm học mới đạt 100% số HSSV tham gia BHYT. Dịp này, thành phố  Quảng Ngãi đã có 44 tập thể, 14 cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng vì  thành tích tốt trong thực hiện BHYT HSSV năm học 2018-2019./.

                                                                Văn Đạo​

Tin đã đưa