Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc nghiên cứu chính sách thúc đẩy kinh tế ban đêm, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố căn cứ tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn của địa phương để tập trung nghiên cứu, triển khai áp dụng các mô hình kinh tế ban đêm phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.​ 

Tích cực chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời năng động, sáng tạo trong việc áp dụng triển khai các mô hình mới nhằm tạo không gian diện mạo mới của địa phương. Đối với các xã, phường có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, có số lượng du khách lưu trú chiếm tỷ lệ cao cần tập trung tận dụng cơ hội, đẩy mạnh và khuyến khích các hoạt động, dịch vụ kinh doanh về đêm hợp pháp, sôi động, mới mẻ, tạo ấn tượng và sức hút đối với du khách, trong đó chú trọng khuyến khích các hoạt động chương trình giải trí, văn hóa vào ban đêm; kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia của lực lượng thanh niên năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đồng thời lưu ý các yếu tố tác động đến hoạt động du lịch như khí hậu, môi trường…để tính toán các phương án và triển khai mô hình cho phù hợp.  Chủ tịch UBND thành phố cũng giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với phường Lê Hồng Phong và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo khắc phục ngay các hạn chế bất cập tại Chợ đêm Sông Trà, đảm bảo sự phát triển văn minh, khai thác hiệu quả tiềm năng để thu hút và giữ chân khách du lịch đến tham quan./.

                                                       Văn Đạo​

Tin đã đưa