Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3167498
Đang online: 3

Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho hơn 50 thuyền trưởng, máy trưởng ở xã Nghĩa An. 

UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau:​

​​Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (háng 6) năm 2017, UBND thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện chỉ đạo của bộ phận chuyên môn, thôn trưởng, tổ trưởng dân phố phối hợp với Công an và các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) năm 2017".​

​​Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá gây ra, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc là gây ra; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch triển khai phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia, an toàn bền vững, Ban Thường vụ thành ủy Quảng Ngãi đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với mục tiêu:  Cơ cấu lại ngân sách nhà nước trên địa bản thành phố và quản lý nợ công phải bảo đảm nền tài chính ngân sách của Thành phố an toàn, bền vững đáp ứng phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quôc phòng, an ninh, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 thu hút tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt trên 30 nghìn tỷ đồng Riêng thu ngân sách năm 2020 đạt 2 ngàn 600 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm từ 12 -14%.​

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi đã ban Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại năm 2017 với 03 nội dung về  mục đích, yêu cầu cụ thể đối với công tác này. Đó là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của thành phố, tỉnh và đất nước. ​

05 tháng đầu năm 2017, Chi cục thuế thành phố đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến các chính sách thuế, các thủ tục hành chính thuế cũng như các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn về chính sách thuế mới, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho tổ chức chi trả cho doanh nghiệp tham gia, hướng dẫn giải đáp chính sách thuế. ​

Tuần Lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đến nay đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đã đem lại những kết quả đáng khích lệ về nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn. Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường qua các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tâng lớp nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh; tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.​

03 tháng đầu năn 2017, Ban tuyên giáo thành ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. ​

​Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2017 cho trên 100 đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo ở xã, phường. ​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/11 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Phòng LĐTB-XH thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện rà soát, xét chọn và lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tỉnh và thành phố tặng quà, cụ thể trong đợt này tỉnh sẽ tặng 25 phần quà cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng; thành phố tặng 69 phần quà cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em khuyết tật đạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc tiên tiến năm học 2016-2017 và trẻ em thuộc diện hộ nghèo đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017, mỗi phần quà trị giá 550 ngàn đồng. Dự kiến thời gian tổ chức lễ tặng quà trước ngày 1/6/2017.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi