Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 16/01/2019 của BTV Thành ủy về học tập và làm th​eo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; ngày 01/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ điểm “Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân”, cụ thể như sau:

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tác động tích cực đến tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng Đảng  và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi  đã  ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

 Xuân Mậu Tuất đã về với đất nước ta, với dân tộc ta. Xuân về rạo rực khắp phố phường, làng xóm, rạo rực lòng người. Mùa xuân năm nay, chúng ta đang hân hoan chào mừng những đổi thay, khởi sắc của thành phố bên dòng sông Trà Khúc thân thương. Năm 2017, kinh tế-xã hội của thành phố Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo, chất lượng cuộc sống người dân ngày một nâng cao, thành phố khang trang, khởi sắc hơn trong mùa xuân này. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và sự chung sức chung lòng của nhân dân, trong đó có sự đóng góp tích cực từ kết quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo".

 

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi đã  ban hành văn bản hướng dẫn các Đảng bộ xã, phường và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện công tác tuyên truyền, các ngày lễ lớn  trong quý I và đón Xuân Mậu Tuất 2018  với yêu cầu: thông qua công tác tuyên truyền củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của NQ đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.

Đảng ủy xã Tịnh Thiện và Đảng ủy xã Tịnh Châu vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại địa phương.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, đời sống mọi mặt của nhân dân; đồng thời thông qua phong trào "Dân vận khéo" huy động mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" từ nay đến năm 2020.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn. 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đảm bảo thiết thực hiệu quả.​

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức rút kinh nghiệm và chủ động phối hợp với các  ban, ngành của thành phố xây dựng, triển khai các kế hoạch liên tịch về: ​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/14 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm