Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri năm 2018, dự kiến từ ngày 3-11/5, Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp xúc với cử tri 20 xã, phường trên địa bàn thành phố, trừ các xã, phường: Quảng Phú, Tịnh Long và Nghĩa Lộ; trong đó đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và thành phố sẽ cùng tiếp xúc với cử tri 12 xã, phường và đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp xúc vơi cử tri 8 xã, phường.

Để đợt tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo UBND thành phố xây dựng báo cáo tóm tắt ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 7 tháng cuối năm 2018. Xây dựng báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT cuối năm 2017; đồng thời, phân công lãnh đạo UBND thành phố và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của thành phố tham dự Hội nghị TXCT theo lịch và có trách nhiệm chuẩn bị những nội dung có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm đã có ý kiến, kiến nghị để trả lời cho cử tri. Thường trực HĐND thành phố cũng chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố hướng dẫn cụ thể cho Thường trực UBMTTQVN các xã, phường về công tác tổ chức và chủ trì hội nghị TXCT tại các xã, phường; công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tham dự hội nghị đông đủ.

  Thùy Trang

Tin đã đưa