Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 180 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2016,  trong đó tội phạm rất nghiêm trọng chiếm gần 9% với 16/180 vụ, không có tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Nhìn chung tình hình tội phạm đã được kiềm chế, tuy nhiên một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng, đáng chú ý là tội phạm chống người thi hành công vụ, các đối tượng thể hiện tính manh động, liều lĩnh; tội phạm cố ý gây thương tích với tính chất hung hãn, hoạt động theo băng, nhóm, có sử dụng hung khí… tiềm ẩn nhiều phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác điều tra, khám phá. Riêng trong tháng 1/2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 1 vụ giết người, thiệt hại về tài sãn khoảng 12 triệu đồng.

  Văn Đạo-Đài truyền thanh thành phố

 

 

Tin đã đưa