Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3134592
Đang online: 5

Nhằm phấn đấu xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn TP Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy trước mắt và lâu dài; thực sự là tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng của cộng đồng dân cư, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, tổ chức vận động và hướng dẫn nhân dan thực hiện công tác PCCC trên địa bàn thôn, tổ dân phố, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai thực hiện Đề án xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020.​

Theo đó trong giai đoạn này, TP Quảng Ngãi cần thực hiện một số nội dung sau: Xây dựng, củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC trên địa bàn; trước mắt giai đoạn 2017 – 2020 mỗi đội dân phòng trên địa bàn được thành lập không dưới 10 thành viên và không quá 15 thành viên, có 01 Đội trưởng và 01 Đội phó nhằm đảm bảo kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng và Đội phó dân phòng. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng. Trang bị phương tiện PCCC cho Đội dân phòng. Thực hiện hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng.


AT

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hoặc tham mưu tăng cường phối hợp với UBMT và các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức công tác phản biện xã hội, tọa đàm, đối thoại, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương đạt hiệu quả.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi