Nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).​

Thực hiện Công văn số 1438-CV/BTGTU ngày 29/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 09/9/2019 Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 449-CV/BTGTU; trong đó, đã đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường tổ chức phát động Cuộc thi ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

          - Đối tượng dự thi: Người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Công văn số 447-CV/BTGTU ngày 09/9/2019).

          - Hình thức: Thi trắc nghiệm hàng tuần trên hệ thống mạng xã hội VCNET. Bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26/8/2019 và kết thúc vào ngày 30/12/2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ 2 hàng tuần và kết thúc vào 09h00’ thứ 2 tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

          Kết thúc đợt thi, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Tuyên giáo Thành ủy chậm nhất vào ngày 10/01/2020.

 ​

Tin đã đưa