Ngày 06/9/2019, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 5816/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương thực hiện duy tu sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong quý IV năm 2019, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. 

Nguồn kinh phí này sẽ được thành phố Quảng Ngãi sử dụng để sửa chữa nền, mặt đường của 15 tuyến đường, kết cấu mặt đường sửa chữa bằng BTN và BTXM, với tổng diện tích sửa chữa là gần 35.000m2. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có nhiều đoạn tuyến giao thông bị hư hỏng, xuống cấp. Do vậy, việc bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, khắc phục các tuyến giao thông bị hư hỏng sẽ đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

 ​

Tin đã đưa