Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tịnh Long. ​

Bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay xã Tịnh Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định. Tổng nguồn lực xây dựng NTM của toàn xã đạt hơn 42 tỷ đồng, trong đó vốn của xã và nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn xã có hơn 5,5 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100%; tỷ lệ kênh mương nội đồng được đạt gần 74%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,62%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,1 triệu đồng; bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc. Tại buổi thẩm tra, từng thành viên trong đoàn thẩm tra phụ trách các tiêu chí đã xem xét hồ sơ và báo cáo kết quả thực hiện từng tiêu chí ở xã Tịnh Long. Qua thẩm tra, đoàn cũng đề nghị địa phương cần sớm hoàn thiện những mặt còn tồn tại về hồ sơ minh chứng của từng tiêu chí trước khi trình cấp trên thẩm định, phê duyệt công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

                                                                                          Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa