Căn cứ kết quả huy động thanh niên lên trạm khám sức khỏe NVQS năm 2018 của các xã, phường và thực lực số thanh niên đạt sức khỏe của các xã, phường đạt quá thấp so với chỉ tiêu trên giao; đặc biệt có một số xã, phường huy động thanh niên lên trạm khám đạt tỷ lệ thấp, như: Nghĩa Dõng đạt 27,6%, Nghĩa Dũng đạt 32,3%, Chánh Lộ 39,9%, Nghĩa Lộ 44,4%, Nguyễn Nghiêm 44,6%....

Để đảm bảo cho các xã, phường và thành phố hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2018, thực hiện công bằng dân chủ, đúng luật định, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện Luật NVQS. UBND thành phố đề nghị các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ thành phố phụ trách địa bàn, thành viên Hội đồng NVQS thành phố và thành phần đoàn công tác liên ngành thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tập trung chỉ đạo cơ sở, cùng Hội đồng NVQS xã, phường bằng nhiều biện pháp, giải pháp buộc gia đình, thanh niên đã nhận lệnh phải tham gia khám sức khỏe NVQS. Chủ tịch UBND kiêm chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt cho Hội đồng NVQS cấp mình thường xuyên tuyên truyền, buộc gia đình, thanh niên đã nhận lệnh nhưng chưa khám thì phải tham gia khám vét; đồng thời nghiêm túc xử lý đối với những gia đình, thanh niên cố tình cản trở, không chấp hành lệnh khám. Các trường hợp đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự thì củng cố hồ sơ, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền truy tố trước pháp luật. Đối với số thanh niên đã khám đạt sức khỏe, Hội đồng NVQS các xã, phường tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đến từng gia đình thanh niên trúng tuyển nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyên vọng của gia đình và thanh niên để kịp thời tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS. Được biết, Hội đồng NVQS thành phố sẽ tiếp tục tổ chức khám vét cho số thanh niên đã nhận lệnh nhưng chưa tham gia khám sức khỏe NVQS năm 2018 trong các ngày 25/01, 01, 08 và ngày 12/02/2018, địa điểm tại Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi.                                                                                        

  Thùy Trang

Tin đã đưa