Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3218251
Đang online: 5

Nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai minh bạch, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của thành phố, UBND thành phố Quảng Ngãi đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020. ​

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Niêm yết công khai, đẩy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của thành phố, tại trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; Tăng cường công tác phối hợp, thanh, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư... Bên cạnh đó, UBND thành phố còn chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

                                                                                         Thùy Trang 

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND phường Chánh Lộ đã chỉ đạo 20 tổ dân phố tiến hành bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhờ thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên ngày bầu cử tại các tổ dân phố trên địa bàn phường đã diễn ra một cách nghiêm túc. Với tinh thần tập trung dân chủ đã, cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường hăng hái tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ hộ gia đình đi bầu đạt trên 95%. Việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền ở cơ sở, giúp UBND phường Chánh Lộ làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi