Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21 ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triệt để tiết kiệm trong chi tiêu công, mua sắm từ nguồn ngân sách, tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm.

Nghiêm cấm lợi dụng lễ tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí và tuyệt đối không sử dụng tiền, tài sản công trái quy định; đặc biệt lưu ý, lãnh đạo các phòng, ban ngành, địa phương, đơn vị không tổ chức đi thăm và tằng quà cho cấp trên từ TW đến địa phương và không tổ chức đón tiếp các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến thăm, tặng quà tại cơ quan, đơn vị và phải quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị không biếu quà, không nhận quà biếu. UBND thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng và giá cả hàng hoa tại các chợ trên địa bàn; xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả kém chất lượng. Đối với Phòng Tài chính-kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả trong dịp tết; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cá thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân và trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết. Ngoài ra, UBND thành phố còn chỉ đạo các ban, ngành có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.  

Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa