Dự kiến trong tháng 11 năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Quảng Ngãi sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lần thứ I năm 2019. 

Hội nghị nhằm biểu dương, động viên, tôn vinh khích lệ và khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; nhân rộng hơn nữa những hành động đẹp, nhằm tác động, phát huy nhân tố tích cực, góp phần vào công tác bảo vệ, xây dựng, phát triển đời sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn ấm tình người.

Để hội nghị diễn ra đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mỗi xã, phường xét chọn tối đa 02 cá nhân và 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trường hợp đề nghị 02 cá nhân, nếu đối tượng là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố thì số lượng không quá 50%, gửi hồ sơ đề nghị biểu dương về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, chậm nhất là trước ngày 06/11/2019./. 

                                                                                             Văn Tú.​

Tin đã đưa