​      Những năm qua, thành phố Quảng Ngãi luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh rộng khắp”, có số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp. Đến nay, lực lượng DQTV toàn thành phố chiếm tỷ lệ 1,38% so với dân số

​        Hầu hết cán bộ chiến sĩ  DQTV có tinh thần trách nhiệm cao, lập trường chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; trong đó đảng viên trong LLDQ chiếm trên 28,5%, đoàn viên gần 60%. Hàng năm, thành phố Quảng Ngãi đều chỉ đạo các đơn vị tổ chức đăng ký, rà soát, phúc tra và kịp thời phát hiện đưa ra khỏi lực lượng những người không đủ phẩm chất, bảo đảm trong lực lượng DQTV không có trường hợp nào mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Nhờ đó, chất lượng và độ tin cậy của lực lượng DQTV của thành phố Quảng Ngãi ngày được nâng lên, đóng góp tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Thùy Trang

Tin đã đưa