Các hộ kinh doanh trên đường Quảng Trung, TP Quảng Ngãi

​​Đến thời điểm này, công tác tổng điều tra kinh tế đợt 2 năm 2017 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố cũng đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức nghiệm thu kết quả, hoàn thành tài liệu và bàn giao về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh theo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2, 141 tổ trưởng, điều tra viên của toàn thành phố sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin của trên 21.180 cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và 84 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đã phát sinh mới 518 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, nâng tổng số cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh cá thể được điều tra thu thập thông tin tại thành phố lên 21.698 cơ sở với 32.626 lao động và 83 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Trong số các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể được điều tra, thu thập thông tin có 15.126 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 80 cơ sở đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy và 3.943 cơ sở đã có giấy đăng kinh kinh doanh; số còn lại không phải đăng ký kinh doanh. Nhìn chung, thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt công tác tổng điều tra kinh tế đợt 2 năm 2017.

                                                                                     Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa