Đến nay, Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi có 23 Đảng bộ xã, phường, 242 chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc với gần 5.700 đảng viên; trong đó có 204 chi bộ có chi ủy.

Nhằm thống nhất sự lãnh đạo của Đảng và phát huy được vai trò, vị trí của chi bộ ở thôn, tổ dân phố, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thời gian qua, Thành ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo triển khai thưc hiện mô hình bí thư hoặc phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay, toàn thành phố có 94 bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố; trong đó có 21 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, 73 phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Bên cạnh đó, còn có 5 bí thư kiêm nhiệm trưởng ban công tác mặt trận, 56 phó bí thư kiêm nhiệm trưởng ban công tác mặt trận. Việc triển khai thực hiện mô hình bí thư hoặc phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố hoặc kiêm trưởng Ban công tác mặt trận trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy điều hành, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở.

 Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa