Việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều phong trào, hoạt động do các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt của Hội LHPN từ thành phố đến xã, phường tổ chức đã mang lại những kết quả thiết thực.​

Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tổ chức 110 lớp tập huấn và 384 buổi tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em…thu hút trên 27.100 lượt người tham dự; Đồng thời, phối hợp xây dựng được 73 “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” tại 23 xã, phường, thu hút 552 thành viên tham gia, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. 

Kết quả, những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã phát hiện gần 170 vụ bạo lực gia đình; trong đó có 90 trường hợp nạn nhân yêu cầu giúp đỡ, 130 vụ việc được hòa giải tại cơ sở, 16 trường hợp đưa ra giáo dục trước dân, xử phạt 38 người có hành vi bạo lực và nạn nhân chủ yếu của các vụ bạo lực là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, các cơ sở Hội LHPN thành phố còn duy trì hoạt động 07 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”; 15 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; 03 câu lạc bộ “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của Bạo lực trên cơ sở giớiNhờ thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, Hội LHPN từ thành phố đến xã, phường đã làm giảm bớt các rủi ro có thể xảy ra cho đối tượng phụ nữ và trẻ em; đồng thời thúc đẩy mỗi người thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử, góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

                                                                                                   Thùy Trang

 ​

Tin đã đưa