Để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND thành phố vừa phân công nhiệm vụ phụ trách các công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách của các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố cho các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố theo dõi, phụ trách. Theo đó, có 109 dự án, công trình trên địa bàn thành phố, gồm: khu dân cư, khu đô thị, công trình công cộng; dự án thương mại-dịch vụ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao được giao cho các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố phụ trách. Bên cạnh đó, UBND thành phố Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực.

Thùy Trang

Thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố, nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội CCB thành phố Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2018.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri năm 2018, dự kiến từ ngày 3-11/5, Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp xúc với cử tri 20 xã, phường trên địa bàn thành phố, trừ các xã, phường: Quảng Phú, Tịnh Long và Nghĩa Lộ; trong đó đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và thành phố sẽ cùng tiếp xúc với cử tri 12 xã, phường và đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp xúc vơi cử tri 8 xã, phường.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 26 của TTCP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Quyết định 20 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời nhắc nhở, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

Nhằm tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh, đúng, đầy đủ nghĩa vụ của người phải thi hành nghiêm chỉnh, đúng, đầy đủ nghĩa vụ của người phải thi hành án trong các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 31 đảng bộ cơ sở và 41 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Nhằm góp phần cùng các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,3% đến 0,7%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, UBMTTQVN thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Địa đạo An Vĩnh xã Tịnh Kỳ là dấu ấn lịch sử của hai thời kỳ đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Địa đạo An Vĩnh thể hiện ý chí quyết tâm và và tinh thần sáng tạo, khát vọng vì hòa bình, vì độc lập tự do, vì sự sống còn của quê hương, của Đảng bộ, quân và dân Tịnh Kỳ.

Thực hiện Quy chế quản lý tư tưởng trong LLVT thành phố, 5 năm qua, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

Chú trọng công tác xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền các cấp nhằm lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với chủ đề: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính,


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/46 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm