Thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015  xã Nghĩa An chỉ đạt 6/19 tiêu chí.​ 

Đặc biệt từ năm 2015 đến nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã  ra sức phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các hội đoàn thể trong tuyên truyền đã vận động người dân tự nguyện hiến đất mở đường, đồng thời đóng góp gần 4 tỷ đồng để cùng với nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhất là về điện, đường, trường trạm. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2010-2020 gần 90 tỷ đồng. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp với  sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

                                                                                  Văn Đạo​

Tin đã đưa