Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 25/11/2019 về tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.​

Theo đó, đã thành lập Đoàn thẩm tra gồm các đồng chí lãnh đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm tra thực tế tại các xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Hòa và xã Nghĩa Hà trong thời gian từ ngày 27 đến ngày 29/11/2019.

Mục đích thẩm tra nhằm đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của 03 xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Hòa và xã Nghĩa Hà để trên cơ sở đó sẽ tiếp tục thực hiện các bước, đảm bảo hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo đúng trình tự quy định và dự kiến trước ngày 15/12/2019 sẽ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo Kế hoạch đề ra.

                                                                             Tấn Quang​

Tin đã đưa