Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII năm 2020, vừa qua UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Quảng Ngãi lần thứ XIII năm học 2019 - 2020.​

Đây là Đại hội Thể dục thể thao học sinh nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, kỹ năng góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường học trên địa bàn thành phố; phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao trong học sinh góp phần bồi dưỡng tài năng thể thao của Thành phố; đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII năm 2020.

Cụ thể, đối với Hội khỏe Phù Đổng cấp trường tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2019; Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố tổ chức thi đấu 12 môn, hoàn thành trước ngày 10/02/2020, trên cơ sở đó sẽ lựa chọn vận động viên để tham gia 12 môn thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

                                                                       Tấn Quang

 

Tin đã đưa