Để thực hiện tốt công tác bảo tồn, giữ gìn các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi - Nguyễn Văn Anh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí cắm mốc giới di tích lịch sử văn hóa Chùa Khánh Vân tại xã Tịnh Thiện và Di tích chiến thắng Khánh Lạc Đông tại xã Nghĩa Hà.​

Cụ thể theo Quyết định số 7668/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 thì cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa là Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Toàn bộ khu vực khảo sát cắm mốc theo quy hoạch có diện tích khoảng 17.507,8m2, với 29 cột mốc; trong đó Di tích lịch sử văn hóa Chùa Khánh Vân là 15.748m2 được cắm 21 cột mốc, Di tích chiến thắng Khánh Lạc Đông là 1.759,8m2 được cắm 8 cột mốc.

Cột mốc được cắm bao gồm đế mốc và thân mốc được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết. Đế mốc có kích thức 40x40x50cm. Thân mốc có chiều dài 90cm, mặt cắt ngang hình tam giác đều cạnh 15cm. Mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc. Độ sâu chôn mốc tối thiểu là 100cm.

Việc cắm mốc giới di tích lịch sử văn hóa Chùa Khánh Vân tại xã Tịnh Thiện và Di tích chiến thắng Khánh Lạc Đông tại xã Nghĩa Hà có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với các di tích trên địa bàn./.

                                                                                     Tấn Quang​

 

Tin đã đưa