Thời gian qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV đã đề ra, cùng với sự tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thành phố Quảng Ngãi cũng đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn , nhất là các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao.​

Nhằm tạo điều kiện cho các huyện, thành phố hỗ trợ thiệt hại và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 15/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã ký, ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Nhằm phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, thời gian qua, Thành phố Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp để nâng cao ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.​ 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc nghiên cứu chính sách thúc đẩy kinh tế ban đêm, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố căn cứ tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn của địa phương để tập trung nghiên cứu, triển khai áp dụng các mô hình kinh tế ban đêm phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.​ 

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa quyết định phân bổ trên 501 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố năm 2019.​ 

Trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công chủ yếu thuộc địa bàn các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Khê và vùng ven các phường Quảng Phú, Nghĩa Lộ.​

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm  kiếm cứu nạn thành phố Quảng Ngãi,  bão số 05 vào chiều và đêm ngày 30/10/2019 đã gây gió và mưa to  trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Tính đến 12 giờ trưa ngày 31/10/2019, tuy không có người chết, nhưng bão số 5 đã làm 03 người bị thương và làm tổng thiệt hại về kinh tế trên địa bàn thành phố ước hơn 1,5 tỷ đồng.​ 

Tháng 10/2019, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan ở thành phố và các xã, phường tăng cường triển khai  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ và Du lịch giai đoạn 2016 -2020; Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ ở sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động.​ 

Ngay từ đầu năm 2019, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Chi cục Thuế thành phố và UBND các xã, phường triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2019.​

Thời gian qua, ngành chăn nuôi ở thành phố Quảng Ngãi đã có  sự chuyển biến và đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó nhiều  hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường và mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, có tính liên kết, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật để hướng đến việc xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn gắn với công tác bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp được hình thành, nhất là ở những khu vực nông thôn, như: Tịnh Ấn Tây, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa Hà, Nghĩa Dõng....Trong đó có 6 trang trại chăn nuôi chiếm gần 50% trong tổng số  các mô hình kinh tế trang trại hiện có của Thành phố.​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/14 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm