Ngày 23/9/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã ký, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn thành phố theo phương châm “Bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện, kinh phí tại chỗ và Hậu cần tại chỗ.​

Chín tháng năm 2019, UBND thành phố Quảng Ngãi đã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án điều chỉnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình khuyến nông; các xã tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, cải tạo đồng ruộng được 17,89 héc ta ở các xã Tịnh Thiện, Nghĩa Hà. ​

Trong 09 tháng, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các ngành và xã, phường  tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Cửa biển Cửa Đại thuộc xã Nghĩa An thành phố Quảng Ngãi nằm giữa ngã ba xã Nghĩa An, Nghĩa Phú và Tịnh Khê. Đây là nơi thông thương giữa sông Trà Khúc, sông Phú Thọ và biển

Trong những năm qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện tốt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo phê duyệt của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Vụ Hè Thu năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, thỉnh thoảng có mưa rào làm cho một số diện tích lúa trên địa bàn bị nhiễm bệnh khô vằn, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ… hơn nữa một số diện tích lúa trong thời kỳ thu hoạch gặp mưa lớn nên bị ngã đổ.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020,  UBND thành phố Quảng Ngãi đã triển khai Kế hoạch xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019 – 2020.​

Sáng ngày 16/9/2019, UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm.​ 


Xác định thương mại, dịch vụ và du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, nhằm tạo động lực để các ngành kinh tế khác cùng phát triển, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.​ 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển khá của ngành dịch vụ, ngành công nghiệp-xây dựng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi cũng tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản đúng định hướng quy hoạch kinh tế-xã hội của thành phố đã đề ra. 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/14 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm