Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên; UBND xã Tịnh Châu sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết HĐND xã về những chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội 2018 đã đề ra; trong đó sẽ tập trung xây dựng và phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh, xen canh, thâm canh có hiệu quả.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có 26 chợ, gồm: 01 chợ hạng 1, 01 chợ hạng 2, 14 chợ hạng 3, 01 chợ đêm và 9 chợ tạm; được phân bổ khá đều ở hầu hết các xã, phường, đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân.

Vừa qua, UBND thành phố đã tổ chức cho các hộ tiểu thương bốc thăm vị trí lô, sạp của các ngành hàng đang kinh doanh tại tầng 2 chợ tươi sống chuyển dời xuống tầng 1 chợ tươi sống và sân nền xung quanh chợ trung tâm-Chợ Quảng Ngãi.

Năm 2018, UBND thành phố Quảng Ngãi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh-nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi, từ nay đến sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh sẽ có không khí lạnh, có khả năng gây rét mạnh. Vì thế, thời tiết sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi.

Nhằm tăng cường công tác an toàn thực phẩm (ATTP), hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, sử dụng thực phẩm không an toàn cùa người dân trong dịp Tết nguyên đán; Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP Thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất -  năm 2018.

Nhằm đa dạng hóa vật nuôi, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng thu nhập cho các hộ gia đình; UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình chăn nuôi vịt trời thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Tịnh Thiên.

Thực hiện Kế hoạch số 6669/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện là trung tâm công nghiệp của tỉnh với nhiều cơ sở sản xuất, thuộc nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư phát triển. Trong năm 2017, công nghiệp thành phố Quảng Ngãi tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất (giá SS 2010) đạt 8.674 tỷ đồng, đạt 100,05 % KH năm, tăng 8,17 % so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn hiện có 2.568 cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN, với 4.748 lao động, trong đó có 2.177 lao động nữ.

​Nhằm tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, cánh đồng mẫu lớn để khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với nông dân gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và nâng cao kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cho nông dân; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai Kế hoạch dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn năm 2018. 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/15 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm