Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Thanh tra Nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 cho 270 đại biểu là lãnh đạo UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. ​

Những năm qua, công tác giáo dục thanh niên, vận động thanh niên thi đua rèn luyện bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, trọng tâm là phong trào thanh niên thi đua rèn luyện làm theo lời Bác luôn được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố chú trọng triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực.​

Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện, Thành Đoàn Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an thành phố Quảng Ngãi thực hiện ra quân "Ngày thứ bảy tình nguyện" tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở xã Tịnh An. 

Ngày 06 và 07/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019. Đây là đợt sinh hoạt chuyên môn quan trọng, là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. ​

​     Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04 ngày 08/6/2016 của Thành ủy Quảng Ngãi về xây dựng nếp sống văn minh và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị

​      Thực hiện công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018, tính đến ngày 31/11/2018, thành phố Quảng Ngãi đã thu được gần 1,4 tỷ đồng; trong đó, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh đóng trên địa bàn thành phố nộp hơn 744 triệu đồng. Các phòng, ban, đơn vị do UBND thành phố trực tiếp quản lý nộp trên 313 triệu đồng và các xã, phường nộp gần 335 triệu đồng

​       Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác kết nạp đảng viên; việc tạo nguồn phải lựa chọn những quần chúng thật sự tiêu biểu, ưu tú và có kế hoạch bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng tự giác rèn luyện hoàn thiện bản thân, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để được giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét.

​     Xác định việc nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong những năm qua, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời, triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai hay bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/12 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm