Uỷ ban nhân dân và Công đoàn xã Tịnh Kỳ vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công đoàn xã và toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân và Công đoàn xã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2017; Công khai thu – chi ngân sách; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, thông qua Kế hoạch thực hiện mô hình dân vận khéo “4 đúng, 3 sát” trong cán bộ, công chức, người lao động và Nghị quyết Hội nghị; đồng thời, chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa UBND và Công đoàn xã trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Dịp này, UBND xã Tịnh Kỳ đã tặng Giấy khen cho 04 đoàn viên Công đoàn có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017./.

Tin đã đưa