Thời gian qua, thành phố Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo triển thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình các loại dịch bệnh đang tiếp tục bùng phát mạnh và có chiều hướng gia tăng. Trong 09 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 291 ca sốt xuất huyết, tăng 171 ca so với cùng kỳ năm 2018; xảy ra 335 ca bệnh tay, chân miệng, tăng 102 ca so với cùng kỳ năm 201874 ca các bệnh dịch khác như cúm, thủy đậu, sởi.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm ở người trong thời gian đến, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện, trạm y tế, trường học trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền cho Nhân dân về công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Tấn Quang​

Tin đã đưa