Ngày 20.11.2019, Thường trực Thành ủy đã tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. ​

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Tấn Son, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn xã và các đồng chí là trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; trưởng các phòng, ban liên quan của Thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hòa.

Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Hòa đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời cũng đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác nhân sự chuẩn bị bầu Trưởng thôn, nhân sự Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

20191120_083913.jpg

Theo báo cáo, tình hình kinh tế của xã Tịnh Hòa tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 304 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 10,36%. Thu nhập bình quân đầu người ước khoảng 38,6 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn của xã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, các ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thay mặt Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hòa trong thời gian qua; đồng thời cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà địa phương cần phải sớm đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hòa phải tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; khẩn trương rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra; trên cơ sở đó phải kịp thời có biện pháp cụ thể để tập trung tổ chức thực hiện đạt và vượt và yêu cầu xã Tịnh Hòa cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung văn kiện, công tác nhân sự để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Tịnh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã chỉ đạo UBND thành phố, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của xã Tịnh Hòa tại buổi làm việc./.


                                                                             Tấn Quang​

Tin đã đưa