Chiều ngày 18/10/2019, tại phòng họp B Thành ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Thường trực Đảng ủy và cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, phường về công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã, phường.​

làm việc Văn kiện.jpg

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Phó Chánh Văn phòng thành phố đã trình bày tóm tắt một số nội dung chính liên quan đến công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tiếp đến đồng chí Nguyễn Văn Tý, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố phát biểu ý kiến liên quan đến việc thống kê, tính toán các số liệu về kinh tế để phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị của các xã, phường.

thảo luận Văn kiện.jpg

Tham gia thảo luận, một xã, phường đã báo cáo tiến độ xây dựng văn kiện Đại hội tại địa phương mình; đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tính toán các số liệu về thu ngân sách, cơ cấu kinh tế, bố cục xây dựng văn kiện, việc đánh giá các lĩnh vực trong văn kiện cho phù hợp với tình hình của xã, phường… Sau khi nghe ý kiến phát biểu của một số địa phương, Văn phòng thành phố và Chi cục Thống kê thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải thích một số vấn đề có liên quan thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Tiến Dũng cũng đã giải thích, làm rõ thêm một số nội dung mà các xã, phường quan tâm, nhất là trong việc tính toán các số liệu về kinh tế; trên cơ sở đó đã chỉ đạo định hướng công tác xây dựng văn kiện Đại hội của các xã, phường; đồng thời, nhấn mạnh công tác xây dựng Văn kiện là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu các xã, phường cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt trong thời gian đến./.

                                                                                      Tấn Quang​

Tin đã đưa