Sáng ngày 04/11/2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp với các cơ quan, đơn vị liên quan và xã Tịnh Kỳ về việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết tại thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.​

Theo đó, dự kiến ngày 16/11/2019 tại thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ sẽ tổ chức Ngày hội đại đoàn kết cho Nhân dân của toàn thôn, trong dịp này dự kiến thôn An Vĩnh sẽ vinh dự được đón tiếp đồng chí Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về cùng tham dự Ngày hội với bà con, Nhân dân thôn An Vĩnh.

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo xã Tịnh Kỳ đã phát biểu một số tình hình và đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết tại thôn An Vĩnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của địa phương, ý kiến tham gia của các đồng chí tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã yêu cầu địa phương cần quan tâm chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội đảm bảo chu đáo, chất lượng, vui tươi, tiết kiệm và an toàn; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các suất quà để trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại Ngày hội và cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để việc tổ chức Ngày hội tại thôn An Vĩnh đạt kết quả tốt, thực sự là Ngày hội đại đoàn kết của người dân, có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng ở khu dân cư./.

                                                              Tấn Quang​

Tin đã đưa