Chiều ngày 21/11/2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ dự thảo văn kiện Đại hội - Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp Tổ dự thảo văn kiện để thông qua dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Thành ủy khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI.​

Tại buổi họp của Tổ dự thảo Văn kiện Đại hội, lần lượt nhóm trưởng của các nhóm được phân công dự thảo từng phần của Báo cáo chính trị đã báo cáo, giải trình cụ thể các nội dung liên quan trong Báo cáo chính trị; đồng thời, cũng đã đề xuất, kiến nghị với Tổ dự thảo văn kiện trong việc xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trên từng lĩnh vực.

thông qua văn kiện.jpg
Qua nghe báo cáo của các nhóm trưởng, ý kiến tham gia của các đồng chí Phó tổ trưởng Tổ dự thảo văn kiện, phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh việc chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội, vì vậy yêu cầu các nhóm được phân công xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị cần tiếp tục quan tâm, dành thời gian nghiên cứu, chắt lọc các nội dung của từng lĩnh vực để đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị cho đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố; trên cơ sở đó, đồng chí Tổ trưởng cũng đã có một số lưu ý, định hướng cụ thể trong cách viết Văn kiện cho từng nhóm.

Đồng thời cũng tại buổi họp, đồng chí Tổ trưởng Tổ dự thảo Văn kiện cũng đã cho ý kiến đối với một số chỉ tiêu chủ yếu cần thiết phải đưa vào Báo cáo chính trị./.

                                                                       Tấn Quang​

Tin đã đưa