Ngày  16-01-2017 Bộ chính trị   đã ban hành nghị quyết 08-NQ/TW  về phát triển  du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này, BTV Thành ủy Quảng Ngãi đã  ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với một số định hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  trong các năm tới.​

           Trước hết, BVT Thành ủy Quảng Ngãi đã xác định cần phải tập trung đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, trong đó  tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị  đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nhận thức đầy đủ thống nhất các quan điểm, chủ trương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Bên cạnh đó, Thành  phố sẽ tập trung chỉ đạo phát triển du lịch thành phố theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, có thương hiệu, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch, trong đó quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thực hiện đầu tư, phát triển, nâng cấp kết cấu hạ tầng du lịch Khu văn hóa Thiên Ấn, Khu du lịch Mỹ Khê, phấn đấu đến năm 2020 đưa Mỹ Khê trở thành Khu du lịch quốc gia  và gắn kết du lịch Biển Mỹ Khê với du lịch Đảo Lý Sơn;  Xây dựng Công viên Thiên Bút, mở rộng nâng cấp Khu chứng tích Sơn Mỹ tại xã Tịnh Khê với dự án Công viên Hòa Bình Mỹ Lai; xây dựng và phát triển Chợ đêm Sông Trà trở thành điểm tham quan, mua sắm, giải trí gắn với tuyến đi bộ phục vụ du khách khi lưu trú tại thành phố Quảng Ngãi. 

                Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, BTV Thành ủy Quảng Ngãi, khóa XV còn có kế hoạch chỉ đạo công tác tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để hoàn thành các quy hoạch, đề án về  phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi;  đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của TW, của Tỉnh về phát triển du lịch; Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển du lịch của Thành phố; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển du lịch, đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch. Trong đó khuyến khích các doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư hình thành các khu dịch vụ phức hợp, dự án dịch vụ quy mô lớn, các khu nghỉ dưỡng, trung tâm, mua sắm, giải trí chất lượng cao trên địa bàn Thành phố v.v...  Với định hướng phát triển du lịch về phía biển, thành phố đang thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch nằm ở các xã biển, như Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Nghĩa An....Bên cạnh đó, Dự án cầu Cửa Đại kết nối sông Trà đang triển khai; Đường ven biển Mỹ Khê đang được mở rộng ra 17,5m và  hàng loạt dự án hạ tầng khác sắp được triển khai sẽ góp phần tích cực giúp dịch vụ du lịch ở Thành phố phát triển trong tương lai. Thành phố phấn đấu đạt   tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành thương mại - dịch vụ, du lịch trong 5 năm đến là 13% với tổng giá trị sản xuất khoảng 16.800 tỷ đồng; số lượng khách đến thành phố đạt 250.000 – 300.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ lệ  15%, khách nội địa chiếm 85%,  đưa tổng doanh thu của ngành du lịch trên địa bàn đạt 400 tỷ đồng. /.

 

                                                         Lệ Huyền ( Đài TT Thành phố QN)

Tin đã đưa