Ảnh minh họa

UBND TP Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ III năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa- thể thao và du lịch tỉnh QN; ông Nguyễn Tiến Dũng- Phó bí thư thường trực thành ủy; ông Trần Phước Hải- phó chủ tịch UBND thành phố QN- trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố QN ; đại diện lãnh đạo các phòng ban đoàn thể thành phố, đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường và 81 hộ gia đình tiêu biểu được bình chọn tại các xã, phường.​

Theo báo cáo, giai đoạn từ năm 2014 – 2016, phong trào xây dựng đia đình văn hóa trên địa bàn TP QN đạt được nhiều kết quả phấn khởi, có tác dụng thiết thực tới từng gia đình và cộng đồng; góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.Qua nhiều năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đưa các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa đã được các gia đình tự giác thực hiện, trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi thành viên, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình

Việc thực hiện các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa có những bước tiến bộ. Trong đó, tiêu biểu là gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Người dân ngày càng có ý thức cao trong việc thực hiện nếp sống văn minh đo thị, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tuyến phố văn minh với kết quả hiện nay thành phố có 41 tuyến phố văn minh tập trung ở khu vực trung tâm của các phường.

Nghĩa  vụ công dân tại địa phương và việc tuân thủ pháp luật, quy ước, hương ước ở cộng đồng đều được các gia đình tự giác thực hiện. Trong những năm gần đây tình hình an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội được đảm bảo.Con số thống kê cho thấy số hộ gia đình văn hóa đạt chuẩn ở thành phố QN tăng dần qua từng năm, năm 2014 là 49.181 hộ, chiếm tỷ lệ gần 83% tổng số hộ dân trên toàn thành phố, đến năm 2016 có 55.766 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 92%

 Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thường trực thành ủy QN ghi nhận những kết quả trong việc xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố QN trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục phát động việc xây dựng gia dình văn hóa với các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội , gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, cần phát huy sức mạnh của hơn 60.000 hộ dân để thực hiện tốt 5 nghị quyết chuyên đề của thành ủy  nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Tại hội nghị này, UBND thành phố QN tuyên dương 81 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ các xã, phường, đặc biệt là biểu dương 5 hộ gia đình được UBND tỉnh biểu dương khen thưởng tại hội nghị tuyên dương gia dình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh QN được tổ chức vừa qua

 

Ngọc Hà - Đài TTTP

Tin đã đưa