Tháng 10/2017, Thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện tổng thu ngân sách 91 tỷ đồng, nâng tổng mức thực hiện từ đầu năm lên hơn 1.073,7 tỷ đồng, mới đạt gần 58% kế hoạch năm 2017, trong đó thu ngân sách địa phương 1.027,7 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng nguồn ngân sách đã thu. ​

Nguyên nhân của việc thu ngân sách năm 2017  ở Thành phố đạt thấp là do  hụt các nguồn thu từ  khai thác quỹ đất của Cục thuế tỉnh, bên cạnh đó một số sắc thuế thu cũng chưa đạt yêu cầu. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2017, Chi cục thuế Thành phố Quảng Ngãi sẽ  tập trung tham mưu cho UBND Thành phố triển khai chỉ đạo có hiệu quả  công tác chống thất thu, đẩy mạnh việc quản lý, khai thác các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ khai thác quỹ đất, xử lý nợ đọng, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh, phấn đấu thu ngân sách địa phương đạt chỉ tiêu đề ra./.

 

                                                             Lệ Huyền ( Đài TT Thành phố)

Tin đã đưa